İCTİMAİ İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KALKULYASİYA VƏ UÇOT
Müəlliflər: Tofiq Məmmədov
Nəşr ili: 2009
Qısa məlumat: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin "İlk peşə – ixtisas təhsili" müəssisələri üçün 30.12.2009-cu il tarixli 1501 nömrəli əmri ilə dərslik kimi təsdiq olunmuşdur
 
Mündəricat

FƏSİL 1. Mühasibat uçotu və onun vəzifələri
   1. Mühasibat uçotunun ümumi xarakteristikası
   2. Uçotun formaları
   3. Mühasibat uçotunun vəzifələri
   4. Təsərrüfat uçotunun ölçü vahidləri
   5. İctimai iaşə müəssisələrində təsərrüfat uçotunun vəzifəsi və təyinatı
   6. Mülkiyyətin qorunmasında mühasibat uçotunun əhəmiyyəti

FƏSİL 2. Metrik ölçü sistemi
   1. Metrik ölçü sistemi haqqında anlayış. Uzunluq, çəki, tutum, sahə ölçü va¬hid¬ləri
   2. Sahənin və tutumun ölçülməsi haqqında anlayış
   3. Faiz ölçüləri haqqında anlayış
   4. Başlanğıc rəqəminə əsasən faizlərin tapılması

FƏSİL 3. Elektron hesablama maşınlarında hesablama əməliyyatı
   1. Elektron hesablama maşınları
   2. Hesablama mikrokalkulyatorlarının quruluşu və məqsədi
   3. Hesablama maşınlarının yandırılması və söndürülməsi. Rəqəm məlumatlarının ya¬zıl¬ması və pozulması

FƏSİL 4. İctimai iaşə müəssisələrində uçotun ümumi prinsipləri
   1. İctimai iaşə müəssisələrində tətbiq edilən sənədlər
   2. Sənədlərə olan tələblər, sənədləşdirmənin qaydaları, sənədlərin saxlanması

FƏSİL 5. İctimai iaşə müəssisələrində qiymət və kalkulyasiya
   1. Qiymət preyskurantı
   2. Orta qiymət, onların müəyyənləşdirilməsi və təyinatı
   3. İctimai iaşə müəssisələrində qiymətlərin müəyyən edilməsinin ümumi qaydaları
   4. Kalkulyasiya kartları və onların xarakteristikası
   5. Kalkulyasiyanın tərtib edilməsi qaydaları
   6. İctimai iaşə müəssisələrində qiymət əlavələri və güzəştləri. III, II, əla və I dərəcəli müəssisələrdə qiymət
   7. Məhsulun maya dəyərinin müəyyən edilməsi
   8. İctimai iaşə müəssisələrində, yeməklər və kulinar məmulatları üçün Reseptlər məcmuəsi və onlarla işləmək qaydaları

FƏSİL 6. Ərzaqların və hazır məhsulların istehsalatda uçotu və maddi-məsul şəxslərin hesabatı
   1. Maddi məsuliyyət haqqında anlayış. Maddi məsuliyyətin növləri
   2. İstehsalatın işinin planlaşdırılması (plan menyunun tərtibi)
   3. Tələb olunan ərzağın müəyyən edilməsi qaydaları
   4. Ərzaqların anbardan istehsalata buraxılmasının sənədləşdirilməsi qaydaları
   5. Ərzaq anbarlarının quruluşu
   6. Hazır məhsulun istehsalatdan buraxılmasının sənədləşdirilməsi
   7. Mətbəxdə ərzaqların hərəkətinin hesabatının tərtib edilməsi
   8. Duz və ədviyyatın uçotu
   9. İnventarizasiya haqqında anlayış
   10. Sınmanın, zay məhsulların və korlanmış ərzaqların çıxdaş edilməsi

FƏSİL 7. Maddi-texniki təchizat əşyalarının, azqiymətli tezköhnələn əşyaların uçotu
   1. Əsas vəsaitlər haqqında anlayış
   2. Maddi-texniki təchizat və azqiymətli tezköhnələn əşyalar haqqında anlayış
   3. Tara və tara məmulatları. Taraların uçotu
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19104
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.