GEYİMİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI
Müəlliflər: Xəlilova Zemfira, Pənahova Minurə
Nəşr ili: 2009
Qısa məlumat:
 
Mündəricat

FƏSİL 1. Geyim haqında məlumat və əl işləri
   §1. İstehsalat binası üçün sanitar-gigiyenik normalar
   §2. Geyim haqqında ümumi məlumat
   §3. Əl işlərinin yerinə yetirilməsində iş yerinin təşkili
   §4. Əl işlərində istifadə olunan alət və avadanlıqlar
   §5. Əl tikişinin növləri. Əl tikişlərinin yerinə yetirilməsində texniki şərtlər

FƏSİL 2. Maşın işləri və tikiş məmulatlarının isti-nəmləşdirmə ilə işlənilməsi
   §6. Maşın işləri üçün iş yerinin təşkili
   §7. Maşın tikişlərinin növləri
   §8. Kiçik mexanikləşdirmə vasitələri
   §9. İsti-nəmləşdirmə işlərinin yerinə yetirilməsində iş yerinin təşkili
   §10. İsti-nəmləşdirmə işlərinin yerinə yetirilməsində alət və avadanlıqlar
   §11. İsti-nəmləşdirmə işlərinin yerinə yetirilməsində texniki şərtlər və texniki təhlükəsizlik qaydaları

FƏSİL 3. Məmulatın ayrı-ayrı hissələrinin işlənilməsi
   §12. Cib qapaqlarının növləri və onların hazırlanması
   §13. Kəmərin hazırlanması
   §14. Körpünün hazırlanması
   §15. Çərçivəli kəsik cibin hazırlanması
   §16. Qapaqlı və listikli kəsik cibin hazırlanması
   §17. Üstdən qoyma ciblərin hazırlanması
   §18. Qarsaqlar, qatlamalar və bağlamaların hazırlanması
   §19. İlgəklərin növləri və hazırlanması

FƏSİL 4. Yubka, şalvar və jiletin hazırlanma texnologiyası
   §20. Yubkanın hazırlanma texnologiyası
   §21. Kişi, qadın və uşaqlar üçün şalvarın hazırlanma texnologiyası
   §22. Müxtəlif görünüşlü jiletin hazırlanma texnologiyası

FƏSİL 5. Qadın paltarlarının hazırlanma texnologiyası
   §23. Müxtəlif fasonlu paltarların hazırlanma ardıcıllığı
   §24. Yaxalıqların hazırlanması və boyun yerinə birləşdirilməsi
   §25. Qolların hazırlanması və qol dibinə birləşdirilməsi
   §26. Reqlan biçimli paltarın hazırlanma xüsusiyyəti
   §27. Bütöv biçimli paltarın hazırlanma xüsusiyyəti
   §28. Beldən kəsik paltarın hazırlanma xüsusiyyəti
   §29. Koketkalı uşaq paltarının hazırlanma xüsusiyyəti
   30. Paltarın aşağı kəsiyinin hazırlanması və son tamamlama işləri

FƏSİL 6. Qadın və kişi üst köynəklərinin hazırlanma xüsusiyyəti
   §31. Qadın köynəyinin biçim hissələri və aşağı kəsiyinin hazırlanması
   §32. Qadın köynəyində kəsimlərin hazırlanma xüsusiyyəti
   §33. Kişi üst köynəyinin işlənilməsi və biçim hissələri
   §34. Köynəyin düymə və ilgək yerinin hazırlanması
   §35. Yaxalığın işlənməsi və boyun yerinə birləşdirilməsi
   §36. Qolun hazırlanması, qol yerinə birləşdirilməsi və köynəyin son tamamlanması

FƏSİL 7. Kişi pencəyinin hazırlanma texnologiyası
   §37. Kişi pencəyi haqqında məlumat
   §38. Pencəyin biçim hissələri
   §39. Biçim hissələrinin tikişə hazırlanması
   §40. Kəsik ciblərin emalı, cib qapaqları və cib kisəsi
   §41. Qapaqlı və bir köbəli cibin hazırlanması
   §42. Listikin və listikli cibin hazırlanması
   §43. Ətəyin isti-nəmləşdirmə emalı
   §44. Bort kənarnın və pencəyin aşağı kənarın dəqiqləşdirilməsi
   §45. Bort altının məmulata birləşdirilməsi
   §46. Astarın hazırlanması
   §47. Çiyin tikişinin və yaxalığın emalı
   §48. Yaxalığın alt yaxalığa birləşdirilməsi
   §49. Qolların emalı
   §50. Qolların məmulatla birləşdirilməsi
   §51. Pencəyin qol dibinin emalı
   §52. Pencəyin son emalı. Ilgəklərin açılması və düymələrin tikilməsi

FƏSİL 8. Paltoların hazırlanma texnologiyası
   §53. Müxtəlif fasonlu paltolar
   §54. Koketkaların işlənməsi və əsas hissəyə birləşdirilməsi
   §55. Arxa hissənin və cibin hazırlanması
   §56. Bort ara qatının ön hissəyə birləşdirilməsi
   §57. Alt yaxalığın işlənməsi, çiyin kəsiyinin və alt yaxalığın boyun kəsiyinə birləşdirilməsi
   §58. Bortun, yaxalığın aşağı kəsiyinin işlənməsi
   §59. Qolun hazırlanması
   §60. Qolun qoldibinə birləşdirilməsi
   §61. Astarın üst hissə ilə birləşdirilməsi
   §62. Çiyinliyin və çiyin altlığının işlənilməsi
   §63. Qadın paltosu haqqında məlumat

FƏSİL 9. Fərdi tikiş istehsalında aparılan işlər
   §64. Atelye binası, avadanlığı və sifarişin qəbul edilməsi
   §65. Məmulatın bədənə uyğunlaşdırmaqla işlənmə xüsusiyyətləri
   §66. Köhnəlmənin formaları, təmirin və közəmənin növləri
   §67. Geyimlərin təmir üsulları

FƏSİL 10. İstehsalatda materialın qəbulu
   §68. Parçanın qəbulu və saxlanılması
   §69. Ülgünün parça üzərinə düzülməsi
   §70. Parçaların biçilməsi və biçimi üçün avadanlıqlar

FƏSİL 11. Keyfiyyətə nəzarət, əməyin normalaşdırması və texniki təhlükəsizlik qaydaları
   §71. Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
   §72. Əməyin normalaşdırılması
   §73. İstehsalat briqadalarının təşkili
   §74. İstehsal və xidmət sahələrində əməyin təşkilinin əhəmiyyəti
   §75. İstehsalatda qadınların və yeniyetmələrin əmək mühafizəsi
   §76. Bədbəxt hadisə zamanı ilk yardım
   §77. Elektrik təhlükəsizliyi və texniki təhlükəsizlik qaydaları
   §78. Elektrik cərəyanından müdafiə və yanğına qarşı tədbirlər
   İxtisas xasiyyətnaməsi
   Ədəbiyyat
   GİRİŞ
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19104
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.