KULİNARİYA 1
Müəlliflər: Allahverdiyeva Rəsmiyyə, Axundov Cəmalətdin
Nəşr ili: 2009
Qısa məlumat:
 
Mündəricat
   Giriş

1-Cİ HİSSƏ. XAMMALIN İLK EMALI VƏ YARIMFABRİKAT HAZIRLANMASI

I fəsil. Tərəvəz və göbələyin emalı
   Tərəvəzlər və onların emalı haqqında ümumi məlumat
   Tərəvəzin sortlaşdırılması, yuyulması və soyulması
   Tərəvəzin doğranması
   Tərəvəz yarımfabrikatları və onların saxlanması. Yarımfabrikatların hazırlanması
   Tərəvəz tullantıları və onlardan istifadə olunması
   Göbələyin emaldan keçirilməsi

II fəsil. Yarma, paxla və makaron məmulatı
   Yarma
   Paxlalı bitkilər
   Makaron məmulatı

III fəsil. Balığın emalı
   Balığın emalı
   Dondurulmuş balığın donunun açılması
   Duzlanmış balığın emalı
   Balığın parçalanması
   Sümük skeletli balıqlar
   Xirtdənək skeletli balıqlar
   Balıq yarımfabrikatları və onların saxlanması. Balığın urvalanması
   Suda bişirmək, az miqdar suda bişirmək və qızartmaq üçün balıq yarımfabrikatları
   Kotlet kütləsi və ondan yarımfabrikat hazırlanması
   Yarımfabrikatların saxlanılması
   Balığın yeyinti tullantıları və onlardan istifadə

IV fəsil. Ət və ət məhsullarının emalı
   Ət və ət məhsulları emalı
   Ətin donunun açılması, yuyulması və qurudulması
   Duzlu ətin suya qoyulması
   Ət cəmdəklərinin parçalanması və sümüklərinin çıxarılması
   Qaramal cəmdəyinin parçalanması və sümüklərinin çıxarılması
   Qoyun və dana cəmdəklərinin parçalanması və sümüklərinin çıxarılması
   Ətin təmizlənməsi və sortlaşdırılması
   Subməhsulların emalı
   Sümüklərin emaldan keçirilməsi
   Ət yarımfabrikatları və onların saxlanması
   Mal ətindən hazırlanan yarımfabrikatlar
   Qoyun, donuz və dana ətindən hazırlanan yarımfabrikatlar
   Kotlet kütləsi və ondan yarımfabrikatlar hazırlanması
   Döyülmüş ət yarımfabrikatları
   Subməhsullardan hazırlanan yarımfabrikatlar
   Yarımfabrikatların saxlanması

V fəsil. Ev və ov quşlarının emalı
   Ev və ov quşlarının emalı
   Quşun donunun açılması, tükünün yolunması və ütülməs
   Quşun içalatının çıxarılması və yuyulması
   Quş yarımfabrikatları və onların saxlanması
   Ev və ov quşlarının tərtibə salınması
   Ev və ov quşlarının filesindən hazırlanan yarımfabrikatlar və bunların saxlanması
   Ev quşlarının yeyinti tullantıları və bunların emalı

İKİNCİ HİSSƏ. XÖRƏKLƏRİN İSTİ EMALI, HAZIRLANMASI VƏ BURAXILMASI

I fəsil. İsti emal üsulları
   Bişirmək
   Qovurmaq

II fəsil. Şorbalar
   Şorbalar
   Bulyonların hazırlanması
   Şorbaların hazırlanması

Aşqarlı şorbalar
   Tərəvəzin və unun yağda qovrulması, lyezonun hazırlanması
   Aşqarlı şorbaların hazırlanması və buraxılması
   Borş (kartofsuz)
   Ukrayna borşu
   Moskva borşu
   Göy şi
   Turşu-sıyıq (Azərbaycan göy şi)
   Təzə kələmdən şi
   Rassolnik
   Ev rassolniki
   Moskva rassolniki (ağ göbələk köklərindən)
   Kartof şorbası
   Yarmalı kartof şorbası
   Paxlalı kartof şorbası
   Makaron şorbası
   Tomatlı düyü şorbası
   Ev əriştə şorbası
   Xarço (gürcüsayağı)

Soyuq şorbalar
   Çörək kvasının hazırlanması
   Çuğundur həliminin hazırlanması
   Soyuq şorbaların hazırlanması
   Tərəvəz doğramacı
   Soyuq borş
   Çuğundur şorbası
   Botvinya

Südlü şorbalar
   Südlü sıyıq
   Makaronlu süd şorbası
   Ev əriştəsindən südlü şorba
   Düyüdən, yaxud darıdan südlü şorba
   Tərəvəzli süd şorbası

Şəffaf şorbalar
   Şəffaf bulyonun hazırlanması
   Şəffaf şorbaların buraxılması və bunlar üçün qarnir hazırlanması
   Əriştə, vermişel, yaxud düyü şorbası
   Tərəvəzli bulyon
   Düşbərə bulyonu
   Rasteqayluxa
   Püre şorbası
   Ağ sous, lyezon və qrenka hazırlanması
   Püre şorbasının hazırlanması və buraxılması
   Kartofdan püre şorbası
   Gül kələmdən püre şorbası
   Ev quşlarından püre şorbası
   Qara ciyərdən püre şorbası

Şirin şorbalar
   Alma şorbası
   Albalıdan püre şorbası
   Portağal şorbası

Azərbaycan şorbaları
   Piti
   Küftəbozbaş
   Düşbərə
   Ətli dovğa
   Ətsiz dovğa
   Sulu xingal
   Şorba (düyü ilə noxud şorbası)
   Parçabozbaş
   Sulu dindili küftə
   Bolva
   Ətli lobya şorbası
   Əriştəli kartof şorbası
   Mərci şorbası
   Toyuq şorbası
   Qovurmabozbaş
   Xəmiraşı (lobyalı və əriştəli şorba)
   Kəlləpaça (xaş)
   Umac
   Soğanbozbaşı

III Fəsil. Souslar
   Souslar üçün yağda qovrulmuş tərəvəz və un hazırlanması
   Qəhvəyi bulyon hazırlanması
   Unlu sousların hazırlanması
   Qırmızı ət sousları
   Qırmızı sous (əsas sous)
   Şərablı qırmızı sous
   Soğanlı və kornişonlu qırmızı sous
   Soğan sousu
   Ətdən hazırlanan ağ souslar
   Buxar sousu
   Tomat sousu
   Göbələkdən tomat sousu
   Xamadan hazırlanan souslar
   Xamalı souslar
   Tomat vurulmuş xamalı sous
   Balıq sousları
   Ağ sous (əsas sous)
   Buxar sousu
   Tomat sousu
   Tərəvəzli tomat sousu
   Jele
   Ət jelesi
   Balıq jelesi
   Göbələk sousları
   Göbələk sousu
   Turş xamalı göbələk sousu
   Südlü və xamalı souslar
   Südlü sous (əsas sous)
   Soğanlı süd sousu
   Şirin süd sousu
   Tərəvəz salatları üçün xamalı sous (soyuq)
   Unsuz sousların hazırlanması
   Limon duzlu Hollandiya sousu
   Ağ souslu Hollandiya sousu
   Kapers sousu
   Polyak sousu
   Ağ souslu polyak sousu
   Suxarı sousu
   Yağlı qatqılar
   Xərçəng yağı
   Yaşıl yağ
   Bitki yağında hazırlanmış souslar – mayonezlər
   Sirkəli mayonez sousu
   Turş xamalı mayonez sousu
   Kornişonlu mayonez sousu
   Aşqar
   Salat aşqarı
   Xardal aşqarı
   Mayonez sousu ilə birlikdə xardal aşqarı
   Sirkəli souslar. Marinadlar
   Tomatlı tərəvəz marinadı
   Tomatsız tərəvəz marinadı (şəffaf marinad)
   Çuğundurlu tərəvəz marinadı
   Tomat sousu (soyuq sous)
   Sirkəli soyuq souslar
   Sirkəli qıtıqotu sousu (soyuq sous)
   Xardal
   Şirin sousların hazırlanması
   Qaysı sousu
   Alma sousu

IV fəsil. Tərəvəz xörəkləri və tərəvəz qarnirləri
   Tərəvəz xörəkləri və tərəvəz qarnirləri
   Suda bişmiş tərəvəz
   Suda bişmiş kartof
   Kartof püresi
   Suda bişirilmiş gül kələm
   Suda bişirilmiş yerarmudu
   Az suda və öz şirəsində bişirilmiş tərəvəz
   Tərəvəz borası
   Boranı qəlyəsi
   Tərəvəz raqusu
   Qovrulmuş tərəvəz
   Kartof qızartması
   Tir, yaxud çöp şəklində kartof qızartması (fri)
   Yonqar şəklində kartof qızartması
   Bol yağ içində soğan qızartması (fri)
   Bol yağ içində göyərti qızartması (fri)
   Kartof kotleti
   Kartofdan hazırlanmış zraza
   Kartof kroketi
   Xamalı təzə göbələk
   Kabab edilmiş tərəvəz
   Kartof zapekankası (tavada kabab edilmiş kartof püresi)
   Soğanlı və yumurtalı kartof zapekankası

V fəsil. Yarmadan, paxladan və makaron məmulatından hazırlanan xörəklər
   Qarabaşaq şiləsi (diri)
   Düyü şiləsi (diri)
   Darı şiləsi (diri)
   Arpa yarmasından şilə (diri)
   Südlü manna şiləsi (suvaşqan, yaxud yarımsuvaşqan)
   Düyü zapekankası
   Düyü kotleti
   Tomatlı lobya
   Yağlı və soğanlı mərci
   Bişmiş makaron
   Makaron kökəsi
   Pendirli makaron

VI fəsil. Balıq və dəniz məhsullarından hazırlanan xörəklər
   Suda bişirilmiş balıq
   Az suda bişirilmiş balıq
   Buxarda bişirilmiş balıq
   Tomatlı balıq
   Tərəvəzli və tomatlı balıq
   Ağ şərablı balıq
   Şorabalı balıq
   Russayağı suda bişirilmiş balıq
   Öz buğunda bişirilmiş balıq
   Qızardılmış balıq
   Balıq qızartması
   Bol yağda balıq qızartması (fri)
   Xəmirdə balıq qızartması
   Balıq kotleti, yaxud küftəciyi
   Qiymələnmış balıq
   Külləmə balıq
   Kartofla birlikdə tavada balıq
   Makaronla birlikdə qızardılmış balıq
   Kartofla birlikdə xamada qovrulmuş balıq
   Göbələklə birlikdə xama sousunda qovrulmuş balıq
   Tavada balıq selyankası
   Qat-qat xəmirdə qiymələnmiş qızıl balıq
   Abşeron sousunda qızardılmış nərə balığı
   Azərbaycansayağı kütüm
   Ədviyyatla hazırlanmış balıq. Balıq mütəncəmi
   Balıq bozartması
   Xərçəng xörəkləri. Suda bişirilmiş diri xərçən
   Madera sousunda xərçəng boynu

VII fəsil. Ət xörəkləri
   Suda bişirilmiş ət
   Soyutma
   Suda bişirilmiş dil və qırmızı sous
   Qovrulmuş ət
   Rostbif
   Qovrulmuş qoyun, dana, yaxud donuz əti və qarnir
   File və qarnir
   Bifşteks və qarnir
   Natural langet
   Antrekot və kartof
   Befstroqanov
   Donuz, qoyun, yaxud dana ətindən kotlet
   Donuz, yaxud dana ətindən eskalop və qarnir
   Romşteks
   Donuz, dana, yaxud qoyun ətindən əzmə kotlet
   Donuz, yaxud dana ətindən şnitsel
   Qovrulmuş qara ciyər və kartof
   Döymə natural bifşteks
   Döymə file və tomat sousu
   Döymə langet və madera sousu
   Döymə pomşteks
   Donuz ətindən döymə şnitsel
   Döymə kotlet

Qızardılmış ət xörəkləri
   Riza-küftə
   Qora-müsəmbə
   Qazan kababı
   Şərqsayağı natural bitoçka
   Şərqsayağı əzmə kotlet
   Öz buğunda bişirilmiş ət
   Qoyun ətindən mütəncəm
   Boz qovurma
   Cız-bız
   Öz buğunda bişirilmiş ət xörəyi
   Qulyaş
   Azu və kartof
   Qoyun ətindən raqu
   Azərbaycansayağı ət qızartması
   Çoban qovurması
   Nar-qovurma
   Səbziqovurma
   Alçalı qovurma
   Qoyun ətindən bozartma
   Buğlama
   Külləmə ət
   Ətli kartof zapekankası
   Ətli makaron kökəsi (makaronnik)
   Makaronlu rulet
   Qoyun əti ilə qiymələnmiş kartof
   Kələm dolması
   Yarpaq dolması
   Badımcan dolması
   Bibər dolması
   Pomidor dolması
   Heyva dolması
   Tikə kabab
   Qarssayağı tikə kabab
   Həvəskar kababı
   Basdırma kabab
   Qara ciyər kababı
   Belin böyrək hissəsindən kabab
   Böyrək kababı
   Lüləkabab
   Qafqazsayağı kabab
   Çərkəzsayağı şişlik

VIII fəsil. Ev quşlarından və ov quşlarından hazırlanan xörəklər
   Suda bişirilmiş ev və ov quşları
   Suda bişirilmiş toyuq və yumurtalı ağ sous
   Buxarda bişirilmiş toyuq yaxud cücə
   Qovrulmuş və qızardılmış ev quşları və ov quşları
   Övriştə
   Toyuq, yaxud cücə qovurması
   Ov quşu qovurması (kəklik, qırqovul, tetra quşu, meşəxoruzu, çöl ördəyi)
   Qovrulmuş qaz yaxud ördək
   Toyuq və ov quş (qarabağır, kəklik) filesindən kotlet
   Toyuq ətindən şnitsel (Nazirsayağı)
   Kiyevsayağı kotlet
   Bol yağ içində (fri) qovrulmuş toyuq yaxud cücə
   Toyuq, yaxud ov quşundan döymə kotlet
   Öz buğunda bişirilmiş ev quşları və ov quşları
   Toyuq bozartması
   Toyuq yaxud cücə əti və göbələkli tomat sousu
   Toyuğun yeyinti tullantılarından raqu
   Qovurma plov
   Turşu-qovurma plov
   Ali-müşəmbə plov
   Səbziqovurma plov
   Parçadöşəmə plov
   Döymədöşəmə plov
   Çığırtma plov
   Fisincan plov
   Kababçilov plov
   Xam-döşəmə plov
   Mütəncəm plov
   Lobyaçilov plov
   Qiymə plov
   Taskabab plov
   Əriştə plov
   Mərci plov
   Şiləplov
   Küküplov
   Paxlaplov
   Şüyüdplov
   Qoyun ətindən çığırtma plov
   Tar-cilov plov
   Cücəplov
   Toyuq plov
   Qiymələnmiş cücə plov
   Cücə-çığırtma plov
   Qaz-qovurma plov
   Balıq plov
   Qızılbalıq plov
   Südlüplov
   Uzunburun balıq plovu (balıqçı plovu)
   Kişmiş-plov
   Şirin plov
   Meyvə plov
   Şaşəndaz plov
   Qır-qır plov
   Qiymə-çığırtma plov

IX fəsil. Yumurtadan və yumurta məhsullarından hazırlanan xörəklər
   İlıq yumurta
   Yarımbərk bişirilmiş yumurta
   Bərk bişirilmiş yumurta
   Kabab bişirilmiş yumurta
   Nümrü qayğanaq
   Omlet
   Tərəvəzlərdən çığırtma
   Lobya (yaşıl) çığırtması
   Badımcan çığırtması
   Göbələk çığırtması
   Balıq çığırtması
   Qoyun ətindən kükü
   Göyərti küküsü
   Kütüm küküsü

X fəsil. Kəsmikdən hazırlanan xörəklər
   Kəsmikdən hazırlanan xörəklər haqqında məlumat
   Kəsmik kütləsi
   Südlü, yaxud xamalı kəsmik
   Kəsmik kökəsi
   Kəsmikli varenik
   Kəsmikli pudinq
   Kəsmikli fəsəli

XI fəsil. Soyuq yeməklər və qəlyanaltılar
   Soyuq yeməklər və qəlyənaltılar haqqında məlumat
   Xammalın emaldan keçirilməsi

Buterbrodlar
   Açıq buterbrodlar
   Bağlı buterbrodlar
   Qızdırılmış çörək üzərində xırda buterbrodlar (kanape)
   Salat və vineqret
   Göy salat
   Qırmızı kələm salatı
   Kartof salatı
   Təzə xiyar salatı
   Təzə pomidor və xiyar salatı
   Yay salatı
   Balıq (nərə, ağbalıq, suf, treska) salatı
   Ət salatı
   Paytaxt salatı
   Tərəvəz vineqreti

Balıqdan soyuq xörəklər
   Qarnir və qınıqotu ilə birlikdə nərə balığı, ağ balıq, yaxud suf balığı
   Üstü şirəli nərə, uzunburun, ağ, yaxud suf balığı
   Mayonez altında nərə balığı, ağ balıq, uzunburun balıq yaxud suf balığı
   Marinad altında balıq
   Siyənək
   Dənəvər, yaxud keta kürüsü
   Yumurtalı kilkə, yaxud ançous

Ətdən, ev quşlarından və ov quşlarından hazırlanan soyuq xörəklər
   Soyuq rostbif və qarnir (qovrulmu ət və qarnir)
   Ev quşu, yaxud ov quşu qızartması və qarnir
   Ətdən hazırlanan assorti
   Kolbasa (bişmiş, yarımhisli, hisli)
   Marinadlaşdırılmış (ağ) göbələk yaxud duza qoyulmuş Göbələk (enlipapaq göbələk, sarı göbələk)
   Müxtəlif pendirlər (Volqa pendiri, sovet pendiri, Hollandiya pendiri, İsveçrə pendiri)

XII fəsil. Şirin xörəklər
   Şirin xörəklər haqqında məlumat

Soyuq şirin xörəklər
   Tərək
   Sucuq
   Firni
   Quymaq
   Kisel
   Alma kiseli
   Süd kiseli
   Jele
   Muss
   Alma sambuku
   Krem
   Dondurma (qaymaqlı, meyvəli, yaxud giləmeyvəli dondurma)
   Kompot (təzə, konservləşdirilmiş, yaxud qurudulmuş meyvədən)

İsti şirin xörəklər
   Düyü pudinqi
   Alma şarlotası
   Meyvəli manna şiləsi (quryev şiləsi)
   Xəmirli alma (klyar içində)
   Alma suflesi (yüngül piroq)

XIII fəsil. Çay, qəhvə kakao, şokolad
   Çay
   Qəhvə
   Kakao
   Şokolad
   Şərbət
   Azərbaycansayağı dəmlənən çay
   Limonlu çay
   Darçınlı çay
   Zəncəfilli çay

Çayla verilən mürəbbələr
   Zoğal mürəbbəsi
   Ərik mürəbbəsi
   Alça mürəbbəsi
   Üzüm mürəbbəsi
   Badımcan mürəbbəsi
   Qızılgül mürəbbəsi
   Əncir mürəbbəsi
   Ağ gilas mürəbbəsi
   Qabaq mürəbbəsi
   Heyva mürəbbəsi
   Qoz mürəbbəsi
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.