ƏRZAQ MALLARI ƏMTƏƏŞÜNASLIĞI
Müəlliflər: Allahverdiyeva Rəsmiyyə, Axundov Cəmalətdin
Nəşr ili: 2009
Qısa məlumat:
 
Mündəricat

Fəsil 1. Giriş
   Əmtəəşünaslıq fənni və onun vəzifələri
   Ərzaq mallarının əsas maddələri
   Ərzaq məhsullarını keyfiyyət görə qiymətləndirilməsi və standartlaşdırılması
   Ərzaq mallarının saxlanması şərtləri və konservləşdirmə metodları

Fəsil 2. Ayrı-ayrı mal qruplarının xarakteristikası
   Tərəvəz, göbələk və meyvələr
   Təzə tərəvəz. Tərəvəzin təsnifatı
   Köküyumrular
   Kələm tərəvəzi
   Kökümeyvəlilər
   Bostan tərəvəzləri
   Tomat tərəvəzləri
   Paxlalı bitkilər
   Soğanaq bitkiləri
   Kahı, ispanaq və ədviyyat tərəvəzi
   Çərəz tərəvəzi
   Təzə göbələk
   Təzə meyvələr
   Tumlu meyvələr
   Çəyirdəkli meyvələr
   Giləmeyvələr
   Sitrus və subtropik meyvələr
   Qozlar
   Emaldan keçirilmiş tərəvəz və göbələk
   Turşudulmuş və şorabaya qoyulmuş tərəvə
   Duza və sirkəyə qoyulmuş göbələk
   Qurudulmuş tərəvəz və göbələk
   Tərəvəz konservi
   Emal edilmiş tərəvəz və göbələklərin qablaşdırılması və saxlanması
   Emal edilmiş meyvə və giləmeyvələr
   Meyvə-giləmeyvə konservləri
   Dondurulmuş meyvə və giləmeyvələr
   Emal edilmiş meyvə və giləmeyvələrin qablaşdırılması və saxlanması

Fəsil 3. Balıq və balıq məhsulları
   Balıqların qida dəyəri
   Vətəgə balıqlarının təsnifatı
   Təzə balıq
   Soyudulmuş balıqlar
   Soyudulmuş balıqların qablaşdırılması və saxlanması
   Dondurulmuş balıqlar
   Duzlanmış balıqlar
   Ədviyyəli duz məhlulunda saxlanan balıqlar və sirkəyə qoyulan balıqlar
   Kölgədə qurudulmuş və gün qabağında, yaxud xüsusi quruducu kameralarda qurudulmuş balıqlar
   Hislənmiş balıqlar
   İsti hislənmiş balıqlar
   Soyuq hislənmiş balıqlar
   Balıq məmulatları
   Kürü və vətər
   Kulinariya məmulatları. Qızardılmış çay ilan balığı
   Sair kulinar məmulatı
   Balıq suxarısı və balıq yarması
   Balıq konservləri
   Balıqdan hazırlanan konservlər

Fəsil 4. Ət və ət məhsulları
   Ət. Ətin quruluşu
   Ətin qida dəyəri
   Ətin növləri
   Ətin termik vəziyyəti
   Ətin damğalanması
   Ət cəmdəklərinin keyfiyyəti
   Ətin təzəliyinin müəyyən edilməsi
   Ətin xəstəlikləri
   Ətin sortlar üzrə parçalanması
   Skeletin quruluşu
   İribuynuzlu heyvan cəmdəklərinin şaqqalanması
   Qoyun cəmdəyinin şaqqalanması
   Donuz cəmdəyinin şaqqalanması
   Çəkilib qablaşdırılmış ət
   Ət subməhsulları
   Duzlu ət
   Ətin və ət məhsullarının daşınması və saxlanması
   Kəsilmiş ev quşları və ov quşları. Quş ətinin qida dəyəri
   Kəsilmiş ev quşlarının növləri
   Kəsilmiş ev quşları cəmdəklərinin emalı
   Kəsilmiş quşların çeşidlənməsi
   Ov quşları
   Kəsilmiş ev quşlarının ov quşlarının qablaşdırılması, damğalanması və saxlanması
   Ət yarımfabrikatları. Ət yarımfabrikatlarının növləri
   Ət və ət-bitki konservləri
   Konservlərin çeşidi
   Ət və ət-bitki konservlərinin saxlanması
   Kolbasa məmulatı. Kolbasa məmulatının qida dəyəri
   Kolbasa məmulatlarının təsnif
   Kolbasa istehsalı
   Bişmiş kolbasalar
   Sosiska və sardelka
   Qiyməli kolbasalar
   Qan kolbasaları
   Həlməşiklər və üstü şirəli xörəklər
   Ət çörəkləri
   Hislənmiş kolbasalar
   Kolbasa məmulatının keyfiyyət şərtləri
   Kolbasa məmulatının saxlanması

Fəsil 5. Süd və süd məhsulları
   Təzə və konservləşdirilmiş süd və qaymaq
   Qaymaq
   Süd konservlər
   Quru süd və quru qaymaq
   Turş-süd məhsullar
   Turş xama
   Qatıq
   Asidofilin və asidofil südü
   Kefir və qımız
   Kəsmik
   Kəsmik kütləsi
   Kəsmik kökəsi
   Pendir
   Pendirlərin təsnifatı
   Yumşaq qursaq pendirləri
   Qoyun pendiri
   Ərinmiş pendirlər
   Qaymaqlı plastik pendirlər
   Bişmiş pendirlər
   Pendirlərin qablaşdırılması və saxlanması

Fəsil 6. Yumurta və yumurta malları
   Yumurtanın quruluşu, növləri, qablaşdırılması və saxlanması
   Dondurulmuş yumurta məhsulları və yumurta tozu

Fəsil 7. Yeyinti yağları
   Yeyinti yağları haqqında umümi məlumat
   Mətbəx yağları
   İnək yağı
   Marqarin

Fəsil 8. Taxıl, yarma, un məhsulları
   Taxıl bitkiləri
   Yarmalar
   Paxlalı bitkilər
   Paxlalı bitkilərin qablaşdırılması və saxlanılması
   Un
   Unun keyfiyyət göstəriciləri
   Unun qablaşdırılması və saxlanması
   Makaron və çörək məmulatı
   Makaron məmulatının qablaşdırılması və saxlanması
   Çörək məmulatı
   Çörək məmulatının bişirilməsi haqqında qısa məlumat
   Çörək-bulka məmulatının növləri və sortları
   Bulka məmulatı
   Yağlı bulkalar
   Milli çörək sortları
   Müalicə çörəkləri
   Çörəyin və bulka məmulatının keyfiyyət göstəriciləri

Fəsil 9. Nişasta, şəkər, meyvə və giləmeyvə məmulatları
   Nişasta
   Qənd və arı balı
   Arı balı
   Povidlo, riçal və mürəbbə
   Sukat

Fəsil 10. Tamlı məhsullar
   Tamlı məhsullar haqqında umümi məlumat
   Çay və çay içkiləri
   Qəhvə və qəhvə içkiləri
   Qəhvə içkiləri
   Ədviyyat
   Xörək duzu və yeyinti turşuları

Fəsil 11. Ərzaq konsentratları
   Ərzaq konsentrantları üçün ümumi məlumat
   Yarma konsentratları
   Düyü çiçəyi və qarğıdalı çiçəy
   Qidalı uşaq un
   Duru, quru və şirin xörək konsentratları
   Yarma xörəyi və müxtəlif xörək konsentratlarının keyfiyyət göstəriciləri
   Yarma xörəyi və müxtəlif xörək konsentratlarının qablaşdırılması və saxlanması
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.