Bərbər işi
Müəlliflər: Nərgiz Əsədova, Tamara Paşayeva
Nəşr ili: 2011
Qısa məlumat: Bu dərslik sizə hər cür qadın, kişi və uşaq saç düzümlərinin müxtəlif üsullarını, texnikasını mənimsəməkdə kömək edəcək. Saç kəsiminin izahı şəkillərlə müşayiət olunur ki, bu da yeni modellərin öyrənilməsini daha da asanlaşdırır. Kitabda həmçinin saçların kimyəvi yolla burulması və qıvrım saçların düzləndirilməsi, saç rəngləmə texnologiyası barədə də məlumatlar var. Bu dərslik vasitəsilə mütəxəssislər bərbər işinin əsaslarını öyrənəcəklər.
 
Mündəricat

I Fəsil. BƏRBƏR İŞİ, ONUN MƏZMUNU, MAHİYYƏT VƏ MƏQSƏDİ
   §1.1. Bərbər və manikürçü xidmətinin əhəmiyyəti və inkişafı
   §1.2. Sənətkar kimə deyilir
   §1.3. Yaxşı xüsusiyyətlərə malik olan yetkin bir bərbər necə olmalıdır?
   § 1.4. Bərbər xidmətinin vəzifələri

II Fəsil. BƏRBƏR SƏNƏTİNİN İNKİŞAF TARİXİ
   §2.1. Müxtəlif dövrlərdə saç düzümünün əsas forma və siluetləri
   §2.2. Dəb və saç düzümünün modelləşdirilməsinin vəzifələri
   §2.3. Saç düzümlərinin növlərə bölünməsi və onların xüsusiyyətləri
   § 2.4. Saç düzümünün obrazlı məzmunu. Modelləşdirmə prosesi

III Fəsil. BƏRBƏRXANA VƏ ONUN AVADANLIĞI
   §3.1. İş yerinin açılması
   § 3.2. Bərbərxanalar üçün sanitariya-gigiyena qaydaları
   § 3.3. Bərbərlərin xüsusi geyimləri və istifadə edilən yumşaq inventarlar

IV Fəsil. BƏRBƏR ALƏTLƏRİ
   §4.1. Bərbər alətləri
   §4.2. Saçın nizamlanması və burulması üçün istifadə edilən alət və vasitələr
   4.3. Bərbərlikdə istifadə edilən zaman təhlükəsizliyi gözlənilməli olan bəzi kimyəvi maddələr
   §4.4. Bərbərlikdə istifadə edilən bəzi kosmetik vasitələr

V Fəsil. DƏRİ VƏ SAÇ HAQQINDA NƏZƏRİ BİLİKLƏR
   § 5.1. Saçın, baş dərisinin quruluşu
   § 5.2. İnsan dərisinin quruluşu
   §5.3. Saçlar. Saçın fiziki xüsusiyyətləri

VI Fəsil. SAÇIN NİZAMA SALINMASI
   §6.1. Saçın nizama salınması. Saçın nizama salınmasının tarixi və inkişafı
   §6.2. Saçın bərpa edilməsi
   §6.3. Saç düzümü vasitəsilə üz və başın korreksiya edilməsi
   §6.4. Üzün və başın təraş edilməsi

VII Fəsil. SAÇIN KƏSİLMƏSİ
   §7.1. Saçın kəsilməsi
   §7.2. Saçkəsmədə istifadə edilən alətlər
   §7.3. “Barmaqlar üzərində” kəsim
   §7.4. Saçın seyrəldilməsi (filirovka)
   §7.5. Bütün baş boyu eyni uzunluqlu saç üçün sadə kəsim
   §7.6. Klassik kişi saç kəsimi
   §7.7. Uşaq saç kəsimləri
   §7.8. Qızlar üçün saç kəsimi
   §7.9. Qısa saçlar üçün kəsim
   §7.10. İşgüzar qadınlar üçün almazla edilən saç kəsimi
   §7.11. Qısa, cod saçlar üçün gündəlik saç kəsimi
   §7.12. Kəsimin tərtib edilməsi. Modelləşdirmə
   §7.13. “Papaq” saç kəsimi (şapoçka)
   §7.14. “Sessun” saç kəsimi
   §7.15. “Kare” saç kəsimi
   §7.16. “Kaskad” saç kəsimi

VIII Fəsil. SAÇIN RƏNGLƏNMƏSİ
   §8.1. Saçın rənglənməsi
   §8.2. Rənglərin nəzəriyyəsi
   8.3. Boyama və saçın keyfiyyəti
   §8.4. Rəng palitrası ilə iş
   §8.5. Boyaların növləri
   §8.6. Saçı xına və basma ilə rəngləyən zaman istifadə edilən alət və avadanlıqlar
   §8.7. Saçın refle edilməsi metodu
   §8.8. Saçın rənglənməyə hazırlanması. Boyanın hazırlanması
   §8.9. Boyanın saça çəkilməsi. Boyanın saça keçmə mexanizmi

IX Fəsil. SAÇIN BURULMASI
   §9.1. Saçın uzunmüddətli burulması (permanent)
   §9.2. İsti permanent
   §9.3. Kimyəvi burulma
   §9.4. Müştəri üçün saç vasitələrinin seçilməsi
   §9.5. Kimyəvi tərkibin saça təsiri
   §9.6. Saçın biqudilərlə burulması
   §9.7. Uzun saçlar üçün kimyəvi burma
   §9.8. Kimyəvi burma zamanı buraxıla biləcək səhvlər
   §9.9. Buruq saçların düzləndirilməsi

X Fəsil. SAÇ DÜZÜMÜ
   §10.1. Saç düzümü
   §10.2. Müxtəlif saç düzümləri

XI Fəsil. ƏL VƏ AYAQLARA QULLUQ
   §11.1. Manikür
   11.2. Pedikür

XII Fəsil. ÜZÜN DƏRİSİNƏ QULLUQ QAYDALARI
   §12.1. Makiyaj
   “BƏRBƏR İŞİ” FƏNNİNİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ QADIN BƏRBƏRLƏRİN İXTİSAS XARAKTERİSTİKASI
   İZAHLI LÜĞƏT
   Ədəbiyyat
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.